European Jazz Conference

Dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza Przemysław Strączek weźmie udział w Eauropean Jazz Conference 2019 – konferencji poświęconej muzyce jazzowej, panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach z wieloma organizacjami jazzowymi z całej Europy. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 12-15 września w Nowarze we Włoszech. Więcej informacji znajduje się na stronie www.europejazz.net